Monthly Archives januari 2020

Seminarium hos Unum Tax: Avdragsrätt för ingående moms i blandad verksamhet

Unum Tax bjuder in till frukostseminarium den 4 mars Avdragsrätt för ingående moms för företag som tillhandahåller såväl momsfria som momspliktiga tjänster s.k. blandad verksamhet, är en alltid lika svår fråga. Vi vet av erfarenhet att många företag har svårt att överblicka vad som gäller momsrättsligt då nya domar ständigt meddelas. Detsamma gäller de riktlinjer som Skatteverket publicerar. Som företag är det många gånger avgörande att den metod, fördelningsnyckel, som används för att beräkna avdragsrätten är så enkel som möjligt och inte resulterar i en för stor administrativ börda. Samtidigt kräver Skatteverket att den avdragsmodell som används på ett rättvist
Read More

Kategorier: Nyheter.

Språk: SV.

Förhandsbesked om kvalificerade personaloptioner

Bestämmelser om s.k. kvalificerade personaloptioner infördes den 1 januari 2018 i 11 a kap. inkomstskattelagen (IL). Förenklat innebär dessa bestämmelser att om vissa villkor är uppfyllda kan ett företag ge ut personaloptioner till sina anställda utan att det aktualiserar någon förmånsbeskattning, varken vid tilldelningen av optionerna eller vid utnyttjandet (dvs. förvärvet av aktierna). Dessvärre har det visat sig att det finns praktiska problem för företagen att säkerställa själva leveransen av aktierna till de anställda på ett sätt som är förenligt med bestämmelserna i 11 a kap. IL. Ett av kraven enligt 11 a kap. IL är nämligen att optionsinnehavaren ska
Read More

Kategorier: Nyheter.

Språk: SV.
post_translations: pll_5e81f6fa0bd2e.