Monthly Archives februari 2020

Krav på dubbel momsplikt för återbetalning av ingående moms

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade den 27 januari en dom som är av stort intresse vid bedömning av rätten till återbetalning [1] av ingående moms vid tillhandahållanden av tjänster som är omsatta i ett annat EU-land. Det blir vanligtvis aktuellt när ett svenskt bolag tillhandahåller en tjänst till ett företag [2] som är etablerat i ett annat EU-land. Domen som är ett överklagat förhandsbesked avser frågan om ett bolag (nedan A) har rätt till återbetalning av ingående moms på kostnader som är hänförliga till de tjänster som ska tillhandahållas till ett bolag i Luxemburg (nedan Lux) som direkt eller indirekt ägs av A. Enligt förutsättningarna
Read More

Kategorier: Nyheter.

Språk: SV.