Monthly Archives maj 2020

Unum Tax bjuder in till webinar om moms i holdingbolag, Private Equity-bolag och andra investment­bolag den 4 juni

Moms är en komplex skatt som många gånger är svår att förstå. För vissa verksamheter är komplexiteten än större vilket kräver att man har mycket god förståelse för hur exempelvis investeringar, avyttringar och omstruktureringar påverkar momsen. Det gäller framför allt holdingbolag, Private Equity-bolag och andra liknande investmentbolag. För att förstå hur investeringar i nya bolag påverkar ägarbolagets momssituation eller hur avyttringar, antingen genom inkråms- eller bolagsförsäljning, ska hanteras är det av vikt att vara uppdaterad om vad som gäller på momsområdet. Det är även vanligt att holdingbolag, Private Equity-bolag och andra liknande investmentbolag dessutom har en delvis begränsad avdragsrätt för moms varför
Read More

Kategorier: Nyheter.
Språk: SV.