Monthly Archives juli 2020

Nya regler för beskattning vid tillfälligt arbete i Sverige

Regeringen har nu överlämnat propositionen med förslag om att införa ett nytt arbetsgivarbegrepp i svensk rätt, vilket innebär betydelsefulla förändringar för svenska företag som anlitar utländska arbetstagare. Syftet med det nya ekonomiska arbetsgivarbegreppet är att tillse att fler utländska arbetstagare än tidigare betalar skatt i Sverige. Regeringens förslag Med dagens s.k. formella arbetsgivarbegrepp är den avgörande frågan för beskattningen av utländska arbetstagare som arbetar i Sverige vem som betalar ut lönen. Bland annat gäller att utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige och som får lön från ett utländskt företag som inte har ett fast driftställe i Sverige kan undgå beskattning här om vistelsen
Read More

Kategorier: Nyheter.
Språk: SV.