Loading

Nyheter

Lägre stämpelskatt när taxeringsvärde saknas

Vid köp av en fastighet som saknar taxeringsvärde ska stämpelskatten beräknas på ett ”tänkt taxeringsvärde” och inte på marknadsvärdet. Detta har Högsta domstolen (HD) slagit fast i ett nytt avgörande. Vid köp av

Lantmäteriet ska utreda stämpelskatt vid fastighetsbildning

I budgetpropositionen för 2021 aviserades att Lantmäteriet skulle få i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ta ut stämpelskatt vid fastighetsbildning. Nu har regeringen lämnat detta uppdrag till Lantmäteriet. Enligt regeringen kan dagens

Avdrag medges för räntebetalning till irländskt koncernbolag

I ett förhandsbesked den 13 januari 2021 (10-20/D) finner Skatterättsnämnden att ett svenskt bolag ska medges avdrag för räntebetalningar till ett irländskt koncernbolag. Frågan i ärendet var om skuldförhållandet mellan bolagen kunde anses

EU-domstolen fäller de svenska riktade ränteavdragsreglerna

I ett nytt förhandsavgörande (C- 484/19) finner EU-domstolen att delar av de riktade ränteavdragsbegränsningsregler som infördes i Sverige 2013 strider mot den fria etableringsrätten inom EU. Avgörandet innebär att flera svenska koncerner felaktigt

Fastställt förhandsbesked om aktiegåva till stiftelse

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) beslutade den 10 november 2020 (mål nr 6472-19) att fastställa ett förhandsbesked innebärande att en person som lämnar en gåva i form av aktier till en stiftelse inte ska utdelningsbeskattas

Shopping Basket