Nyheter

Seminarium hos Unum Tax: Avdragsrätt för ingående moms i blandad verksamhet

Unum Tax bjuder in till frukostseminarium den 4 mars

Avdragsrätt för ingående moms för företag som tillhandahåller såväl momsfria som momspliktiga tjänster s.k. blandad verksamhet, är en alltid lika svår fråga. Vi vet av erfarenhet att många företag har svårt att överblicka vad som gäller momsrättsligt då nya domar ständigt meddelas. Detsamma gäller de riktlinjer som Skatteverket publicerar.

Som företag är det många gånger avgörande att den metod, fördelningsnyckel, som används för att beräkna avdragsrätten är så enkel som möjligt och inte resulterar i en för stor administrativ börda. Samtidigt kräver Skatteverket att den avdragsmodell som används på ett rättvist sätt speglar hur kostnaderna används i verksamheten. Ibland kan detta vara svårt att kombinera – vi kommer att diskutera hur detta kan hanteras på ett så smidigt sätt som möjligt.
Vi kommer även att redogöra för;

  • Allmänt om avdragsrätten för ingående moms,
  • Relevant praxis på enkelt sätt,
  • Olika fördelningsnycklar,
  • Vilka krav på bevisning Skatteverket uppställer för att medge rätt till avdrag för moms,
  • Hur en avdragsmodell bör dokumenteras och
  • Hur ett företag lämpligen bör kommunicera med Skatteverket.

Seminariet vänder sig i första hand till dig som jobbar på företag inom följande branscher; fastighetsförvaltning, bank, finans, försäkring, utbildning och privat sjukvård. Det kan även vara av stort intresse för holding- och investmentbolag.
Seminariet hålls av Unum Tax momsexperter Ylva Hestréus och Madeleine Wass fd. Kvarnerås.
Varmt välkommen på vårt frukostseminarium!

När: 4 mars kl. 8:30 – 10:00.  Frukost serveras från 8:00.

Var: Sturegatan 15, konferenssal New YorkSista dag för anmälan är fredag den 28 februari.

Har ni några frågor om seminariet så kontakta gärna Ylva Hestréus eller Madeleine Kvarnerås.

Anmälning till seminariet har stängt.

Fler nyheter

Top