Vår vision. En skattebyrå i tiden.

Det här är Unum Tax

Vi som grundat Unum Tax har sammantaget mycket lång och omfattande erfarenhet som skatterådgivare. Vi brinner alla starkt för att hjälpa våra klienter att navigera i den skatterättsliga snårskogen.

Den senaste tiden har en insikt vuxit sig stark inom oss, och det är att vår bransch behöver något nytt och annorlunda för att på bästa sätt möta de krav våra klienter har på såväl kompetens som integritet. Vi vill också skapa den ultimata arbetsplatsen där värme, lojalitet, jämställdhet och delaktighet är ledord. Därför var beslutet att grunda Unum Tax enkelt.

Klienter har gett uttryck för vikten av att kunna få snabb, flexibel och anpassad rådgivning. Vidare efterfrågas i allt större omfattning rådgivning från aktörer som enbart ägnar sig åt skatt. Med den insikten är det självklart att Unum Tax är helt oberoende och fristående. Vårt enda fokus är era skattefrågor och att ni ska få en trygg och hållbar skatterådgivning.

Ett enkelt val

För att ni ska välja oss som samarbetspartner är vi övertygade om att det krävs att vi, förutom att besitta relevant och djup skatterättslig kompetens, även har medarbetare som har god kännedom om just er situation och varje dag är beredda att göra det lilla extra. Det kan handla om att vi är proaktiva och kommer med råd även när ni inte specifikt efterfrågat sådana, att vi har förmågan att tänka nytt och hitta nya infallsvinklar, eller att vi helt enkelt vågar vara obekväma.

För att på bästa sätt uppnå detta är vår bestämda uppfattning, baserat på vår långa erfarenhet från branschen, att alla medarbetare måste vara delaktiga i den dagliga verksamheten. Dessutom krävs det att verksamheten är jämställd på riktigt. På så sätt skapar vi en dynamik som genererar engagemang som i sin tur leder till att individer blomstrar och därmed lyfter hela byråns kompetens.

Top