Hanna Görander

Jag arbetar brett med inkomstskatterättsliga frågor med fokus främst på företagsbeskattning.

Erfarenhet

2021 –Unum Tax
2021Juristexamen vid Stockholms universitet
2020LUISS Guido Carli University Rome (utbytesstudier)
Fler erfarenheter

Medarbetare