Loading

Koll på moms

Unum Tax bjuder in till vårens momswebbinarier

2024 är här och med det nya året kommer även möjligheten att delta i Unums uppskattade webbinarieserie med aktuella momsfrågor. Vårens serie, innehåller likt tidigare år tre webbinarier som var för sig är max 45 minuter, och kommer att handla om följande ämnen. 

  • Avdragsrätt för moms på transaktionskostnader
  • Riskkapitalbolag – avdragsrätt och moms
  • Parkering och samfälligheter

Våra tre webbinarier 2024

Avdragsrätt för moms på transaktionskostnader

Den 15 februari kl. 8:30-9:15

Moms för holdingbolag är en ständigt aktuell fråga, inte minst vid förvärv eller försäljning av andelar i andra bolag. Under webbinariet redogör vi på ett överskådligt sätt för köparens respektive säljarens avdragsrätt för moms på transaktionskostnader. Detta i ljuset av ett nyligen avkunnat avgörande från HFD och Skatteverkets rättsfallskommentar.

Riskkapitalbolag – avdragsrätt och moms

Den 7 mars kl. 8:30-9:15

Ett bolag vars verksamhet är inriktad på att köpa, förädla och sälja andelar i andra bolag ska enligt Skatteverket löpande begränsa sin avdragsrätt för moms med beaktande av de framtida försäljningarna. Under detta webbinarium går vi igenom hur Skatteverket definierar ett riskkapitalbolag, vad skillnaden är jämfört med praxis avseende holdingbolag och om status som riskkapitalbolag kan smitta andra bolag i koncernen.

Parkering och samfälligheter

Den 11 april kl. 8:30-9:15

En samfällighetsförening som, inom ramen för sitt förvaltningsuppdrag, förvaltar en parkeringsanläggning för medlemmarnas egna behov har inte tidigare ansetts tillhandahålla tjänster till sina medlemmar. Efter ny EU-praxis har Skatterättsnämnden i flertalet förhandsbesked bedömt att samfällighetsföreningar ska debitera moms vid bl.a. uttaxering och drifts- och underhållsbidrag. Under webbinariet går vi utifrån praktiska exempel igenom rättsläget och de momskonsekvenser som uppstått för samfällighetsföreningar och dess delägarfastigheter.

Dela detta med dina kontakter

Unum Tax seminarier och evenemang

Shopping Basket