Vår vision.
En skattebyrå i tiden.

Det här är Unum Tax

Vi som grundat Unum Tax har sammantaget mycket lång och omfattande erfarenhet som skatterådgivare. Vi brinner alla starkt för att hjälpa våra klienter att navigera i den skatterättsliga snårskogen.

Vi anser att vår bransch behöver något nytt och annorlunda för att på bästa sätt möta de krav våra klienter ställer på kompetens och integritet. Vi vill också skapa den optimala arbetsplatsen där värme, lojalitet, jämställdhet och delaktighet är ledord. Därför var beslutet att grunda Unum Tax enkelt.

Klienter efterfrågar snabb, flexibel och anpassad rådgivning. Vidare efterfrågas allt mer rådgivning från aktörer som enbart ägnar sig åt skatt. Det är därför självklart att Unum Tax är helt oberoende och fristående. Vårt enda fokus är era skattefrågor och att ni ska få en trygg och hållbar skatterådgivning.

Ett enkelt val​

För att ni ska välja att samarbeta med oss är vi övertygade om att det krävs att vi – förutom att besitta relevant och djup kompetens – även har medarbetare som har god kännedom om just er situation och varje dag är beredda att göra det lilla extra. Det kan handla om att vi är proaktiva och kommer med råd även när ni inte specifikt efterfrågat sådana, att vi har förmågan att hitta nya infallsvinklar, eller att vi helt enkelt vågar vara obekväma.

För att på bästa sätt uppnå detta är vår bestämda uppfattning att alla medarbetare måste vara delaktiga i den dagliga verksamheten. Dessutom krävs det att verksamheten är jämställd på riktigt. På så sätt skapar vi en dynamik som genererar engagemang som i sin tur leder till att individer blomstrar och därmed lyfter hela byråns kompetens.