Loading

Aktuellt

Slut på momsavdrag för PE-fonder enligt Skatteverket

Skatteverket har den 2 februari 2024 publicerat en rättsfallskommentar efter dom från kammarrätten 2023-05-30 gällande avdrag för ingående moms på kostnader för en momsgrupp som förutom tjänster till dotterbolag bedrev investeringsverksamhet genom en

Unum Tax bjuder in till skatteträff den 18 oktober 2023

Unum Tax bjuder in till en informativ eftermiddag med intressanta ämnen och efterföljande mingel.

Vi går bland annat igenom relevanta moms- och inkomstskattenyheter inför det kommande året, skattefrågor i en högräntemiljö och skattefrågor i lågkonjunktur.

Ny momslag från och med den 1 juli 2023

År 1994 antogs den nuvarande momslagen och nu – 29 år senare – är det dags att lägga den gamla lagen i byrålådan för att i stället låta den nya momslagen (2023:200) ta

Inget momsavdrag för kontorsutrustning i anställdas hem

I en dom den 2 juni 2023 fastställer Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) Skatterättsnämndens (SRN) förhandsbesked att avdragsförbudet för ingående moms är tillämpligt när en arbetsgivare förvärvar skrivbord och skrivbordslampor som placeras i de anställdas

Slut på momsavdrag för PE-fonder enligt Skatteverket

Skatteverket har den 2 februari 2024 publicerat en rättsfallskommentar efter dom från kammarrätten 2023-05-30 gällande avdrag för ingående moms på kostnader för en momsgrupp som förutom tjänster till dotterbolag bedrev investeringsverksamhet genom en

Ny momslag från och med den 1 juli 2023

År 1994 antogs den nuvarande momslagen och nu – 29 år senare – är det dags att lägga den gamla lagen i byrålådan för att i stället låta den nya momslagen (2023:200) ta

Inget momsavdrag för kontorsutrustning i anställdas hem

I en dom den 2 juni 2023 fastställer Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) Skatterättsnämndens (SRN) förhandsbesked att avdragsförbudet för ingående moms är tillämpligt när en arbetsgivare förvärvar skrivbord och skrivbordslampor som placeras i de anställdas

Moms och delade lokaler – glädjande besked från HFD

I en dom meddelad den 5 maj 2023 förklarar Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att uthyrning kan omfattas av frivillig skattskyldighet för moms även när en lokal disponeras av flera hyresgäster utan att någon av

Fordran avyttrad vid byte av gäldenär

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i två domar den 24 februari 2023 ändrat två förhandsbesked från Skatterättsnämnden i fråga om beskattning vid gäldenärsbyte (HFD mål nr 4668-22 och HFD mål nr 1300-22). Bakgrund Det

Shopping Basket