Loading

Aktuellt

Unum Tax söker uppsatspraktikanter

Studerar du juridik, är du i slutet av din utbildning och är du intresserad av skatterätt? Hos oss finns möjligheten att få en inblick i vardagen som jurist på en oberoende skattebyrå genom uppsatspraktik på vårt kontor.

Unum Tax bjuder in till skatteträff den 18 oktober 2023

Unum Tax bjuder in till en informativ eftermiddag med intressanta ämnen och efterföljande mingel.

Vi går bland annat igenom relevanta moms- och inkomstskattenyheter inför det kommande året, skattefrågor i en högräntemiljö och skattefrågor i lågkonjunktur.

Ny momslag från och med den 1 juli 2023

År 1994 antogs den nuvarande momslagen och nu – 29 år senare – är det dags att lägga den gamla lagen i byrålådan för att i stället låta den nya momslagen (2023:200) ta

Inget momsavdrag för kontorsutrustning i anställdas hem

I en dom den 2 juni 2023 fastställer Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) Skatterättsnämndens (SRN) förhandsbesked att avdragsförbudet för ingående moms är tillämpligt när en arbetsgivare förvärvar skrivbord och skrivbordslampor som placeras i de anställdas

Moms och delade lokaler – glädjande besked från HFD

I en dom meddelad den 5 maj 2023 förklarar Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att uthyrning kan omfattas av frivillig skattskyldighet för moms även när en lokal disponeras av flera hyresgäster utan att någon av

Ny momslag från och med den 1 juli 2023

År 1994 antogs den nuvarande momslagen och nu – 29 år senare – är det dags att lägga den gamla lagen i byrålådan för att i stället låta den nya momslagen (2023:200) ta

Inget momsavdrag för kontorsutrustning i anställdas hem

I en dom den 2 juni 2023 fastställer Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) Skatterättsnämndens (SRN) förhandsbesked att avdragsförbudet för ingående moms är tillämpligt när en arbetsgivare förvärvar skrivbord och skrivbordslampor som placeras i de anställdas

Moms och delade lokaler – glädjande besked från HFD

I en dom meddelad den 5 maj 2023 förklarar Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att uthyrning kan omfattas av frivillig skattskyldighet för moms även när en lokal disponeras av flera hyresgäster utan att någon av

Fordran avyttrad vid byte av gäldenär

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i två domar den 24 februari 2023 ändrat två förhandsbesked från Skatterättsnämnden i fråga om beskattning vid gäldenärsbyte (HFD mål nr 4668-22 och HFD mål nr 1300-22). Bakgrund Det

Moms vid arbetsgivares tillhandahållanden till anställda

Skatteverket har den 24 mars publicerat ett ställningstagande som redogör för när Skatteverket anser att en arbetsgivares tillhandahållanden till anställda ska beläggas med moms. Ställningstagandet innebär att företags tillhandahållanden av varor och tjänster

Utomståenderegeln lever!

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked om kapitalsmitta och utomståenderegeln när externa investerare går in med kapital i 3:12-bolag. Bakgrund Som vi tidigare informerat om på vår hemsida meddelade Skatterättsnämnden i somras ett

Shopping Basket