Loading

Extrainsatt momswebbinarium

Holdingbolag och moms – förfarandemissbruk?

Moms för holdingbolag är en ständigt aktuell fråga. Denna gång med anledning av ett danskt avgörande publicerat 19 januari 2023. Det är Skatterådet i Danmark som i ett bindande besked uttalat att det kan röra sig om förfarandemissbruk när ett tomt holdingbolag köper in managementtjänster från sitt moderbolag för att fakturera vidare dessa tjänster till sina dotterbolag. Skatterådet anser nämligen att det i en sådan struktur uppkommer en momsförmån som strider mot syftet med momsdirektivet. Underkännandet av strukturen får till följd att holdingbolagets vidarefakturering anses ogiltig och därmed även att holdingbolaget saknar avdragsrätt för moms på sina inköp.

Vi får många frågor om det danska avgörandet och de eventuella konsekvenser detta kan få för exempelvis svenska företag med dotterbolag i Danmark. Finns det även en risk för förfarandemissbruk i liknande svenska holdingstrukturer?

För att klargöra och svara på uppkomna frågor bjuder vi in till ett extra momswebbinarium den 14 februari 08:30-09:15 där vi går igenom det danska avgörandet och kommenterar utifrån ett svenskt perspektiv. Vi passar även på att kort informera om det senaste kring svensk praxis.

Anmäl dig här »

  • Den 14 februari
  • Kl. 08:30-09:15
  • Online

Dela detta med dina kontakter

Unum Tax seminarier och evenemang

Shopping Basket