Koll på moms?

Unum Tax bjuder in till höstens serie med moms­webbinarier 

Sommaren är över för denna gång, men misströsta icke – med detta kommer en ny möjlighet att delta i en serie av Unums uppskattade momswebbinarium med fokus på ständigt aktuella momsfrågor. Vi kör som tidigare tre webbinarier som var för sig är max 45 minuter – det fungerar lika bra att lyssna in framför datorn som på väg till kontoret. 

  • Förmedling eller traditionell återförsäljning – hur påverkas momsen?
  • Moms på delade lokaler och arbetsplatser
  • Internationell varuhandel i ljuset av den nya momslagen

Våra tre webbinarier

Förmedling eller traditionell återförsäljning – hur påverkas momsen?

Den 19 september kl. 8:30-9:15

Frågorna kring förmedling av varor och tjänster är många och ständigt aktuella. Vad är egentligen skillnaden mellan förmedlingstjänster, i eget eller i annans namn, och traditionell återförsäljning och hur påverkar det hur momsen ska hanteras? Under webbinariet besvarar vi dessa frågor och går igenom hur momsen ska faktureras och rapporteras utifrån praktiska exempel.

Moms på delade lokaler och arbetsplatser

Den 12 oktober kl. 8:30-9:15

Momsreglerna som omgärdar fastighetsupplåtelser är många och komplexa, inte minst till följd av en ständigt föränderlig rättstillämpning. Vi får ofta frågor kring hur lokaler kan samnyttjas inom koncerner eller delas mellan företag utan att negativa momskonsekvenser uppkommer. Under detta webbinarium går vi igenom vad man bör tänka på från ett momsperspektiv när lokaler samnyttjas och/eller kontorsplatser upplåts.

Internationell varuhandel i ljuset av den nya momslagen

Den 16 november kl. 8:30-9:15

Säljer ni varor från Sverige till andra länder? Vi går igenom vad du behöver tänka på, även i ljuset av den nya momslagen som medfört en ändring för dig som säljer varor på export. Som alltid tar vi utgångspunkt i praktiska exempel som gör det enkelt för dig att hänga med.

Dela detta med dina kontakter

Anmäl dig till kommande seminarier

Anmäl dig för kommande seminarier