Seminarium

Unum Tax bjuder in till skatteträff den 18 oktober 2023

Unum Tax bjuder in till en informativ eftermiddag med intressanta ämnen och efterföljande mingel.

Vi går bland annat igenom relevanta moms- och inkomstskattenyheter inför det kommande året, skattefrågor i en högräntemiljö och skattefrågor i lågkonjunktur.

Program

14.30–15.00

Registrering och kaffe

15.00–16.00

1. Inkomstskattenyheter
Unum Tax presenterar årets nyheter på inkomstskatteområdet som du inte vill missa.

2. Skattefrågor i en högräntemiljö
I en tillvaro där räntorna snabbt har stigit blir finansieringsstrukturen allt viktigare utifrån ett skatteperspektiv.
I detta pass kommer vi belysa viktiga inkomstskatte- och momsfrågor hänförliga till finansiering. Vi kommer gå igenom några exempel på effekter av koncernintern utlåning, Skatteverkets inställning i vissa lånerelaterade frågor, effekter av felprissatt ränta och vilka överväganden som kan göras för att optimera kapitalstrukturen utifrån skatteperspektivet
.

16.15–17.15

3. Momsnyheter
Unum Tax presenterar årets nyheter på momsområdet som du inte vill missa.

4. Skattefrågor i lågkonjunktur

I detta pass kommer vi ta upp vanliga inkomstskatte- och momsfrågor i lågkonjunktur.
Hur hanteras aktieägartillskott genom omvandling av fordringar? Hur påverkas skattemässiga underskott vid eftergift av fordringar eller ackord? Vad gäller vid gäldenärs- eller borgenärsbyten? Hur hanteras förlust på fordringar och aktier, särskilt inom en intressegemenskap? Vad gäller för kundförluster; när föreligger avdragsrätt inkomstskattemässigt och när är det möjligt att få tillbaka debiterad moms på obetalda fakturor?

17.15–19.00

Mingel med dryck och tilltugg

Tid

Onsdagen den 18 oktober kl. 14.30–19.00

Plats

Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15

OBS! Antalet platser är begränsat så anmäl dig skyndsamt och senast den 12 oktober. Meddela gärna om du får förhinder eller överlåt din plats till en kollega.

Ange vilka pass (1–4) du vill delta i. Ange också om du deltar i minglet och eventuell specialkost.

Välj ditt program

Dela detta med dina kontakter

Anmäl dig till kommande seminarier

Anmäl dig för kommande seminarier