Nyheter

Ny momslag från och med den 1 juli 2023

År 1994 antogs den nuvarande momslagen och nu – 29 år senare – är det dags att lägga den gamla lagen i byrålådan för att i stället låta den nya momslagen (2023:200) ta plats.

Syftet har varit att skapa en ny modernare momslag som är lättförståelig och enklare att tillämpa. Den nya lagen har fått ett modernare språk och har anpassats till EU-rättens begrepp, struktur och systematik. Om den nya momslagen kommer att leva upp till det avsedda syftet att vara lättförståelig och enkel att tillämpa är ett ämne för en helt annan artikel, men klart är i vart fall att det från och med den 1 juli 2023 är den nya momslagens 24 kapitel och drygt 700 paragrafer som ska tillämpas och hänvisas till i bland annat företagens avtal och fakturor.

Hur påverkar det ditt företag?

Eftersom syftet inte har varit att göra några större materiella förändringar kommer ikraftträdandet av den nya lagen passera ganska obemärkt förbi för de flesta företag. Det finns dock vissa ändringar som kan få direkt effekt på företagens momshantering, exempelvis gäller detta för;

interna tjänster för ideella föreningar,
möjligheten att hantera leverans av varor,
omräkning av valuta för leveranser av varor till andra EU-länder, och
betalningar i förskott eller a conto för momsfria leveranser av varor till annat EU-land där faktureringskravet slopas.

Men för de allra flesta företag kommer det i normalfallet enbart handla om att se över och uppdatera begrepp och laghänvisningar i avtal, mallar och fakturor. Vi har listat några begrepp som byts ut och laghänvisningar som ändras nedan.

Begreppet ”jämkning” ersätts av ”justering” och begreppet ”jämkningshandling” ändras till ”justeringshandling”.
Reglerna om justering av investeringsmoms återfinns i 15 kap. NML (tidigare 8 a kap. GML) och de uppgifter som en justeringshandling ska innehålla framgår av 15 kap. 30 § NML (tidigare 8 a kap. 17§ GML).
Omsättning av varor i GML = leverans av varor (mot ersättning) i NML.
Omsättning av tjänster i GML = tillhandahållande av tjänster (mot ersättning) i NML.
Skattskyldig i GML = Beskattningsbar person och betalningsskyldig i NML.
Export och skattebefrielse i GML = undantag från skatteplikt i NML.
Frivillig skattskyldighet i GML = Frivillig beskattning i NML.
Kreditnota i GML = Ändringsfaktura i NML.
Om företaget idag på sina fakturor hänvisar till en bestämmelse i momsdirektivet, till ”omvänd betalningsskyldighet” eller ”reverse charge” så kan företaget fortsätta med det. Det är bara om hänvisning görs till momslagen som du behöver uppdatera fakturornas hänvisning, se exempel i tabellen nedan.
 Gamla momslagen
Mervärdesskattelag (1994:200)
Nya momslagen
Mervärdesskattelag (2023:200)
Försäljning av varor till annat EU-land
(som är undantagen från moms)
3 kap. 30 a § ML10 kap. 42 § ML
Försäljning av tjänster som omfattas av s.k. byggmoms (när köparen är betalningsskyldig) 1 kap. 2 § 4 b ML16 kap. 13 § ML
Undantaget för fastighet3 kap. 2 § ML10 kap. 35 § ML
Verksamhetsöverlåtelse2 kap. 1 b § ML5 kap. 38 § ML
Undantaget för finansiella tjänster3 kap. 9 § ML10 kap. 33 § ML
Undantaget för sjuk- och tandvård3 kap. 4 § ML10 kap. 6 § ML

Att vi får en ny momslag innebär förstås inte att den gamla momslagen helt kan läggas i byrålådan, den behöver finnas fortsatt tillgänglig då de gamla reglerna gäller för redovisningsperioder fram till och med den 30 juni 2023, dvs. för perioder innan den nya lagen trätt i kraft.

Vill du veta mer om hur den nya, eller gamla, momslagen påverkar din verksamhet? Tveka inte att höra av er till oss!

Maria Thuresson
Partner
+46 76 877 14 38
[email protected]
Madeleine Wass
Partner
+46 73 152 52 24
[email protected]
Erik Blomquist
Associate
+46 72 527 21 49
[email protected]

Dela detta med dina kontakter

Fler nyheter