Madeleine Wass

Jag arbetar med rådgivning som avser indirekta skatter som moms, punktskatter och tull. Jag har erfarenhet av konsultationer inom det indirekta skatteområdet bl.a. med löpande hantering skattefrågor, kommunikation med Skatteverket och domstolar, frågor i samband med försäljning/förvärv av bolag och efterföljande strukturering. Jag håller också momsutbildningar hos klienter och har även erfarenhet av att sitta som inhyrd interimskonsult i momsprojekt på plats hos klienter.

Erfarenhet

2019 – Unum Tax (Partner 2019)
2018 – 2019 Skeppsbron Skatt
2014 – 2018 Deloitte (Stockholm 2014-2016, Malmö 2016-2018)
2014  Svenskt Näringsliv, Skatteavdelningen
2014 Juristexamen, Uppsala Universitet
2013 Leiden University, Nederländerna
Fler erfarenheter

Medarbetare