Erik Blomquist

Jag arbetar med moms och andra indirekta skatter och har erfarenhet av rådgivning i samband med försäljning och förvärv av bolag, frågor rörande fastigheter, avdragsrätt och holdingstrukturer. Jag har tidigare erfarenhet av policyarbete avseende såväl direkta som indirekta skattefrågor.

Erfarenhet

2021 –Unum Tax
2017 – 2021Svenskt Näringsliv, Skatteavdelningen
2018Juristexamen, Uppsala Universitet
2017KPMG

Fler erfarenheter

Publikationer

  • Dags att skrota dagens förmedlingsbegrepp och ”möjliggöra” något nytt?, Svensk Skattetidning, nr 4, 2019
  • Reformera den svenska momsbasen – Dags att ifrågasätta undantagen, Svenskt Näringsliv, 2019
  • Avdragsförbudet för stadigvarande bostad – en anomali i strid med lagstiftarens vilja, Svensk Skattetidning nr 1, 2020
  • Omvänd mobilmoms – ett bristfälligt förslag eller en del av strukturella problem?, Skattenytt nr 12, 2020
  • Avdrag för moms på kontorsutrustning vid hemarbete – en kommentar till SRN 2-21/I, Svensk Skattetidning nr 6, 2021
  • HFD:s avgöranden och Skatteverkets rättsliga vägledning – mervärdesskatt, Svensk Skattetidning nr 2, 2023

Övrigt

2022 –, Valberedningen, Skatterättsliga klubben i Stockholm

Medarbetare