Loading

Aktuellt

Förslag om stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning

I en rapport från Lantmäteriet föreslås att stämpelskatt ska tas ut vid jordabalksförvärv som följs av fastighetsbildning, fastighetsregleringsförvärv samt klyvningsförvärv. Skattesatserna är desamma som vid köp av fast egendom men vissa beloppströsklar föreslås. Förslaget beräknas inbringa 0,3–1 miljarder kronor årligen i skatteintäkter.  

Andelar i ett Jersey Private Ltd var näringsbetingade

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom fastställt Skatterättsnämndens besked att andelarna i ett Jersey Private Ltd är näringsbetingade för dess svenska ägare. Bakgrund Utdelningar och kapitalvinster på s.k. näringsbetingade andelar är skattefria för

Moms på parkeringsböter enligt EU-domstolen

I ett förhandsavgörande meddelat den 20 januari 2022 klargör EU-domstolen att det ska vara moms på kontrollavgifter som ett bolag utfärdar vid överträdelse av allmänna villkor för parkering. Bakgrund I Sverige, och flera

HFD klargör principer för stiftelsers fullföljdsberäkning

Tidigare i år meddelade Skatterättsnämnden ett förhandsbesked gällande skattekonsekvenserna av att skänka rätten till viss utdelning till en allmännyttig stiftelse. Vi har tidigare kommenterat förhandsbeskedet som överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). I en

Moms på parkeringsböter enligt EU-domstolen

I ett förhandsavgörande meddelat den 20 januari 2022 klargör EU-domstolen att det ska vara moms på kontrollavgifter som ett bolag utfärdar vid överträdelse av allmänna villkor för parkering. Bakgrund I Sverige, och flera

HFD klargör principer för stiftelsers fullföljdsberäkning

Tidigare i år meddelade Skatterättsnämnden ett förhandsbesked gällande skattekonsekvenserna av att skänka rätten till viss utdelning till en allmännyttig stiftelse. Vi har tidigare kommenterat förhandsbeskedet som överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). I en

Shopping Basket