Loading

Aktuellt

Andelar i ett Jersey Private Ltd var näringsbetingade

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom fastställt Skatterättsnämndens besked att andelarna i ett Jersey Private Ltd är näringsbetingade för dess svenska ägare. Bakgrund Utdelningar och kapitalvinster på s.k. näringsbetingade andelar är skattefria för

Moms på parkeringsböter enligt EU-domstolen

I ett förhandsavgörande meddelat den 20 januari 2022 klargör EU-domstolen att det ska vara moms på kontrollavgifter som ett bolag utfärdar vid överträdelse av allmänna villkor för parkering. Bakgrund I Sverige, och flera

HFD klargör principer för stiftelsers fullföljdsberäkning

Tidigare i år meddelade Skatterättsnämnden ett förhandsbesked gällande skattekonsekvenserna av att skänka rätten till viss utdelning till en allmännyttig stiftelse. Vi har tidigare kommenterat förhandsbeskedet som överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). I en

HFD klargör principer för stiftelsers fullföljdsberäkning

Tidigare i år meddelade Skatterättsnämnden ett förhandsbesked gällande skattekonsekvenserna av att skänka rätten till viss utdelning till en allmännyttig stiftelse. Vi har tidigare kommenterat förhandsbeskedet som överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). I en

Shopping Basket