Aktuellt

Lägre stämpelskatt när taxeringsvärde saknas

Vid köp av en fastighet som saknar taxeringsvärde ska stämpelskatten beräknas på ett ”tänkt taxeringsvärde” och inte på marknadsvärdet. Detta har Högsta domstolen (HD) slagit fast i ett nytt avgörande. Vid köp av

Lantmäteriet ska utreda stämpelskatt vid fastighetsbildning

I budgetpropositionen för 2021 aviserades att Lantmäteriet skulle få i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ta ut stämpelskatt vid fastighetsbildning. Nu har regeringen lämnat detta uppdrag till Lantmäteriet. Enligt regeringen kan dagens

Avdrag medges för räntebetalning till irländskt koncernbolag

I ett förhandsbesked den 13 januari 2021 (10-20/D) finner Skatterättsnämnden att ett svenskt bolag ska medges avdrag för räntebetalningar till ett irländskt koncernbolag. Frågan i ärendet var om skuldförhållandet mellan bolagen kunde anses