Aktuellt

Moms och delade lokaler – glädjande besked från HFD

I en dom meddelad den 5 maj 2023 förklarar Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att uthyrning kan omfattas av frivillig skattskyldighet för moms även när en lokal disponeras av flera hyresgäster utan att någon av

Unum Tax söker skattejurister

Unum Tax växer och nu vill vi förstärka verksamheten. Vi söker skattejurister med fokus på företagsbeskattning. Vidare söker vi en jurist med intresse för civil- och skatterättsliga frågor med fokus på stiftelser och

Fordran avyttrad vid byte av gäldenär

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i två domar den 24 februari 2023 ändrat två förhandsbesked från Skatterättsnämnden i fråga om beskattning vid gäldenärsbyte (HFD mål nr 4668-22 och HFD mål nr 1300-22). Bakgrund Det

Moms vid arbetsgivares tillhandahållanden till anställda

Skatteverket har den 24 mars publicerat ett ställningstagande som redogör för när Skatteverket anser att en arbetsgivares tillhandahållanden till anställda ska beläggas med moms. Ställningstagandet innebär att företags tillhandahållanden av varor och tjänster

Utomståenderegeln lever!

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked om kapitalsmitta och utomståenderegeln när externa investerare går in med kapital i 3:12-bolag. Bakgrund Som vi tidigare informerat om på vår hemsida meddelade Skatterättsnämnden i somras ett

Återbetalning av beviljade bidrag och fullföljdskravet

Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för hur stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund ska hantera återbetalda bidrag vid fullföljdsberäkningen. Bakgrund Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund är som huvudregel skattskyldiga för alla

Moms vid arbetsgivares tillhandahållanden till anställda

Skatteverket har den 24 mars publicerat ett ställningstagande som redogör för när Skatteverket anser att en arbetsgivares tillhandahållanden till anställda ska beläggas med moms. Ställningstagandet innebär att företags tillhandahållanden av varor och tjänster

Utomståenderegeln lever!

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked om kapitalsmitta och utomståenderegeln när externa investerare går in med kapital i 3:12-bolag. Bakgrund Som vi tidigare informerat om på vår hemsida meddelade Skatterättsnämnden i somras ett

Återbetalning av beviljade bidrag och fullföljdskravet

Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för hur stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund ska hantera återbetalda bidrag vid fullföljdsberäkningen. Bakgrund Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund är som huvudregel skattskyldiga för alla

Ränteavdrag och kommissionärs-förhållanden

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande avseende tillämpningen av reglerna om avdragsbegränsning för negativa räntenetton vid skatterättsliga kommissionärsförhållanden. I ställningstagandet tydliggörs hur hanteringen av ränteintäkter och räntekostnader i en kommissionärsverksamhet ska fördelas mellan

HFD klargör gränser för allmänna undervisningsverk

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har den 25 oktober 2022 fastställt ett förhandsbesked som innebär att en stiftelse som i mer än ringa omfattning bedriver fritidshemsverksamhet inte är ett allmänt undervisningsverk. Bakgrund I 7 kap. inkomstskattelagen