Loading

Aktuellt

Dags att deklarera!

Inför årets deklaration vill Unum Tax passa på att påminna om några viktiga lagändringar som påverkar bolagens deklarationsarbete för beskattningsåret 2019.   Begränsningar gällande ränteavdrag. Bolag behöver i år beräkna ett räntenetto, dvs.

Förhandsbesked om kvalificerade personaloptioner

Bestämmelser om s.k. kvalificerade personaloptioner infördes den 1 januari 2018 i 11 a kap. inkomstskattelagen (IL). Förenklat innebär dessa bestämmelser att om vissa villkor är uppfyllda kan ett företag ge ut personaloptioner till

Förhandsbesked om kvalificerade personaloptioner

Bestämmelser om s.k. kvalificerade personaloptioner infördes den 1 januari 2018 i 11 a kap. inkomstskattelagen (IL). Förenklat innebär dessa bestämmelser att om vissa villkor är uppfyllda kan ett företag ge ut personaloptioner till

Shopping Basket