Hussein Abdali

I work with income tax advice related to corporate taxation and taxation of owners of closely held companies. I have a vast experience in structuring, M&A, tax compliance and incentive programs.

Experience

2019 – Unum Tax (Partner 2019)
2017 – 2019  Skeppsbron Skatt
2014 – 2017 Grant Thornton
2012 – 2014 The Confederation of Swedish Enterprise, Tax Department
2012    Master of Laws, Uppsala University
Additional experience

Publications

Articles

  • Ägarskatterna, konkurrenskraften och välståndet, Svensk Skattetidning nr 8, 2018
  • Skatteförslag i budgetpropositionen: skattelättnader för personaloptioner, Skattenytt nr 1, 2017
  • Ta höjd för ändrade skatteregler, Fastighetssverige, 2016:1
  • Konkurrenskraften i Sveriges ägarbeskattning, Svenskt Näringsliv, 2016
  • Tightened tax rules likely to hit Swedish real estate sector, International Tax Review, 23 June 2015, Online Edition
  • Swedish interest deductibility: Unilateral actions proposed, International Tax Review, May 2015, Volume 26 Number 4
  • Konkurrenskraften i Sveriges skatteavtal, Skattenytt nr 11,
  • Lagändringar avseende moms, Skattenytt nr 4, 2014
  • Huvudsaklighets-eller delningsprincipen –en kartläggning av Skatteverkets vägledning och tillämpning, Skattenytt nr 14, 2013
  • Permanent establishment -Comments on the OECD discussion draft, Svensk Skattetidning nr 10, 2012

 

Board assignments

2017 –            Kassör, Skatterättsliga klubben

Coworkers