Lynda Ondrasek Olofsson

I work primarily with income tax law issues and assist companies as well as organizations with tax advice. One area I am particularly specialized in is foundations and non-profit associations where I have extensive experience in both civil law and tax law matters. In addition, I have extensive experience in tax litigation and advance rulings as well as tax policy issues, especially in the area of legal certainty and taxpayers’ rights. I regularly hold courses and seminars in my areas of expertise.

Experience

2019– Unum Tax (Partner 2019)
20182019  Confederation of Swedish Enterprise  (Tax expert, Senior Legal Adviser)
20072017  Setterwalls Advokatbyrå (Partner 2014–2017)
20062007   Advokatfirman Cederquist
20052006 Administrative Court of Appeal, Stockholm
20032005 Stockholm County Administrative Court
2003 Master of Laws, Stockholm University

Rankings

  • International Tax Review – Ranked as Highly Regarded within General corporate tax and Tax controversy

Board assignment

2018–Board member of the Tax and Legal Security Institute (ISoR)
2013–Board member of Föreningen Stiftelser I Samverkan (The Association of Foundations in Collaboration)
In addition, I am a board member of a number of foundations with public benefit purposes.
Additional experience

Publications

Literature

  • Skattehandboken (Wolters Kluwer) – Medförfattare tillsammans med Oskar Henkow, Peter Nilsson och David Kleist
  • Karnov lagkommentarer – Författare till lagkommentarer till ett flertal kapitel i inkomst-skattelagen m.fl. skatteförfattningar

Articles

  • Stärk rättssäkerheten i skattelagstiftningen, Dagens Industri, mars 2019
  • Betalningssäkring – dags för en ny översyn?, Skattenytt nr 5, 2016
  • Fastställande av tjänsteställe när arbetsplatser växlar – En analys av rättsläget, Medförfattare till rapport av Almega och Svenskt Näringsliv, maj 2015
  • Fastställande av tjänsteställe – oklar reglering och spretig praxis, Skattenytt nr 5, 2015
  • Ingen sekretess vid fördjupad samverkan, Svensk Skattetidning nr 9, 2013
  • Anståndsreglerna – dags för förändring?, Skattenytt nr 5, 2013
  • Prövningstillstånd i kammarrätt – ett hot mot rättssäkerheten?, Skattenytt nr 11, 2010

Board assignments

2018 – Styrelseledamot (vice ordförande sedan 2019) i Institutet Skatter och Rättssäkerhet

2013 – Styrelseledamot i Föreningen Stiftelser i Samverkan

Coworkers