Lynda Ondrasek Olofsson

I work primarily with income tax law issues and assist companies as well as organizations with tax advice. One area I am particularly specialized in is foundations and non-profit associations where I have extensive experience in both civil law and tax law matters. In addition, I have extensive experience in tax litigation and advance rulings as well as tax policy issues, especially in the area of legal certainty and taxpayers’ rights. I regularly hold courses and seminars in my areas of expertise.

Experience

2019 – Unum Tax (Partner 2019)
2018 – 2019  Confederation of Swedish Enterprise  (Tax expert, Senior Legal Adviser)
2007 – 2017  Setterwalls Advokatbyrå (Partner 2014–2017)
2006 – 2007   Advokatfirman Cederquist
2005 – 2006 Administrative Court of Appeal, Stockholm
2003 – 2005 Stockholm County Administrative Court
2003 Master of Laws, Stockholm University
Additional experience

Publications

Literature

  • Skattehandboken (Wolters Kluwer) – Medförfattare tillsammans med Oskar Henkow, Peter Nilsson och David Kleist
  • Karnov lagkommentarer – Författare till lagkommentarer till ett flertal kapitel i inkomst-skattelagen m.fl. skatteförfattningar

Articles

  • Stärk rättssäkerheten i skattelagstiftningen, Dagens Industri, mars 2019
  • Betalningssäkring – dags för en ny översyn?, Skattenytt nr 5, 2016
  • Fastställande av tjänsteställe när arbetsplatser växlar – En analys av rättsläget, Medförfattare till rapport av Almega och Svenskt Näringsliv, maj 2015
  • Fastställande av tjänsteställe – oklar reglering och spretig praxis, Skattenytt nr 5, 2015
  • Ingen sekretess vid fördjupad samverkan, Svensk Skattetidning nr 9, 2013
  • Anståndsreglerna – dags för förändring?, Skattenytt nr 5, 2013
  • Prövningstillstånd i kammarrätt – ett hot mot rättssäkerheten?, Skattenytt nr 11, 2010

Board assignments

2018 – Styrelseledamot (vice ordförande sedan 2019) i Institutet Skatter och Rättssäkerhet

2013 – Styrelseledamot i Föreningen Stiftelser i Samverkan

Coworkers