Maria Thuresson

I work with indirect taxes and specialize in VAT and tax litigations.

I have over 20 years of experience working with and representing companies in a number of different industries and in matters relating to, for example, cross-border transactions including import and export, pricing of services between related companies, holding structures, VAT-exempt goods and services, right to deduct input VAT, allocation of costs, real estate and construction, M&A including due diligence, to name a few.

I am also a regular lecturer and hold trainings and seminars in both larger and smaller contexts.

Experience

2021 –Unum Tax (Partner)
2019 – 2021KPMG Tax & Legal (Director)
2012 – 2018Grant Thornton (Director 2018–2019)
2000 – 2012 Swedish Tax Agency, Stockholm
2000Master of Laws, Uppsala University
Additional experience

Jag arbetar med indirekta skatter och är specialiserad inom moms och skatteprocesser.

En bra dag på jobbet är när jag får vara bollplank till klienter i skattemässiga och strategiska frågor. Jag har över 20 års erfarenhet av att arbeta med och företräda företag inom ett flertal olika branscher och inom frågor som rör exempelvis gränsöverskridande transaktioner inklusive import och export, prissättning mellan närstående företag, holdingstrukturer, momsfria varor och tjänster, avdragsrätt, fördelning av kostnader, fastigheter och bygg, M&A inklusive due diligance, för att nämna några.

Jag är också van att föreläsa och håller regelbundet utbildningar och seminarier i såväl större som mindre sammanhang.

Coworkers