Karl-Johan Nörklit

I mainly work with tax issues related to Swedish and international companies and individual taxation. As a former head of the tax department at a larger law firm, I am used to dealing with tax issues arising in connection with mergers and acquisitions (including tax due diligence), restructurings and incentive plans. I also have many years of experience in representing clients in communication with the Swedish Tax Agency, tax litigations ­and advance rulings.

Experience

2019 – Unum Tax (Partner 2019)
2007 – 2019 Setterwalls law firm (Partner and head of tax group 2014-2019)
2005 – 2007  Advokatfirman Cederquist
2004 – 2005 County Administrative Court, Stockholm County
2003 Swedish National Tax Authority
2003 Corporate taxation, Stockholm University
2003 Master of Laws, Lund University
2002 Queen Mary, University of London
Additional experience

Publications

Literature 

 • Karnov lagkommentarer – Författare till lagkommentarer till ett antal skatteförfattningar

Articles 

 • Skatterättsnämnden tolkar likvidationsbegreppet, Skattenytt nr 5, 2019
 • Betalningssäkring – dags för en ny översyn?, Skattenytt nr 5, 2016
 • Fastställande av tjänsteställe när arbetsplatser växlar – En analys av rättsläget, medförfattare till rapport av Almega och Svenskt Näringsliv, maj 2015
 • Fastställande av tjänsteställe – oklar reglering och spretig praxis, Skattenytt nr 5, 2015
 • Sexmånadersreglen – något om problematiken vid arbete i flera länder (del2), Skattenytt nr 3, 2014
 • Sexmånadersregeln – något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1), Skattenytt nr 1-2, 2014
 • Ingen sekretess vid fördjupad samverkan, Svensk Skattetidning nr 9, 2013
 • Anståndsreglerna – dags för förändring?, Skattenytt nr 5, 2013
 • Skatteavtal går före intern rätt – i vart fall som huvudregel, Skattenytt nr 1-2, 2011
 • Prövningstillstånd i kammarrätt– ett hot mot rättssäkerheten?, Skattenytt nr 11, 2010
 • Treaty Override – nu även i Skatterättsnämnden, Skattenytt nr 3, 2010
 • Överlåtelse av framtida rätt till utdelning i 3:12-bolag, Skattenytt nr 5, 2009

Coworkers