Erik Blomquist

I work with VAT and other indirect taxes and have experience of consultations relating to sale and acquisition of companies, issues relating to real estate, right of deduction and holding structures. I have previous experience of policy work relating to both direct and indirect tax issues.

Experience

2021 –Unum Tax
2017 – 2021Confederation of Swedish Enterprise, Tax department
2018Master of Laws, Uppsala University
2017KPMG

Additional experience

Publications

  • Dags att skrota dagens förmedlingsbegrepp och ”möjliggöra” något nytt?, Svensk Skattetidning, nr 4, 2019
  • Reformera den svenska momsbasen – Dags att ifrågasätta undantagen, Svenskt Näringsliv, 2019
  • Avdragsförbudet för stadigvarande bostad – en anomali i strid med lagstiftarens vilja, Svensk Skattetidning nr 1, 2020
  • Omvänd mobilmoms – ett bristfälligt förslag eller en del av strukturella problem?, Skattenytt nr 12, 2020
  • Avdrag för moms på kontorsutrustning vid hemarbete – en kommentar till SRN 2-21/I, Svensk Skattetidning nr 6, 2021
  • HFD:s avgöranden och Skatteverkets rättsliga vägledning – mervärdesskatt, Svensk Skattetidning nr 2, 2023

Other

2022 –, Nominating committee, Skatterättsliga klubben i Stockholm

Coworkers