Loading

Nyheter

Eftergift av fordran utgör skattefritt aktieägartillskott

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom den 5 juli 2022 funnit att ett moderföretags eftergift av fordran på sitt dotterföretag utgör ett skattefritt aktieägartillskott för dotterföretaget i sin helhet, även om fordrans

Staten inte skyldig att kompensera för postmoms

I en dom den 16 juni 2022 har Stockholms tingsrätt ogillat Nordeas yrkande om ersättning för att staten tagit ut moms på posttjänster i strid med EU-rätten. Tingsrätten menar att villkoren för de

Förslag om stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning

I en rapport från Lantmäteriet föreslås att stämpelskatt ska tas ut vid jordabalksförvärv som följs av fastighetsbildning, fastighetsregleringsförvärv samt klyvningsförvärv. Skattesatserna är desamma som vid köp av fast egendom men vissa beloppströsklar föreslås.

Andelar i ett Jersey Private Ltd var näringsbetingade

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom fastställt Skatterättsnämndens besked att andelarna i ett Jersey Private Ltd är näringsbetingade för dess svenska ägare. Bakgrund Utdelningar och kapitalvinster på s.k. näringsbetingade andelar är skattefria för

Moms på parkeringsböter enligt EU-domstolen

I ett förhandsavgörande meddelat den 20 januari 2022 klargör EU-domstolen att det ska vara moms på kontrollavgifter som ett bolag utfärdar vid överträdelse av allmänna villkor för parkering. Bakgrund I Sverige, och flera

Shopping Basket