Nyheter

Andelar i ett Jersey Private Ltd var näringsbetingade

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom fastställt Skatterättsnämndens besked att andelarna i ett Jersey Private Ltd är näringsbetingade för dess svenska ägare.

Bakgrund

Utdelningar och kapitalvinster på s.k. näringsbetingade andelar är skattefria för svenska aktiebolag. Vad gäller onoterade andelar i utländska företag är dessa generellt näringsbetingade för svenska aktiebolag om det utländska företaget motsvarar ett svenskt aktiebolag.

Som Unum Tax tidigare redogjort för fann Skatterättsnämnden i ett förhandsbesked den 26 maj 2021 att bolag av typen Private Ltd som är hemmahörande i Jersey ska anses motsvara aktiebolag – oavsett om bolaget haft inkomster som faktiskt beskattats i Jersey. Beskedet har nu fastställts av HFD.

Kommentar

HFD resonerar på motsvarande sätt som majoriteten i Skatterättsnämnden och finner att det faktum att bolagstypen enligt lagstiftningen i Jersey är föremål för beskattning av vissa typer av inkomster innebär att bolagstypen är ett skattesubjekt såväl formellt som reellt. Att ett bolag inte har några inkomster som faktiskt beskattas enligt dessa regler föranleder ingen annan bedömning.

Avgörandet, och utfallet, är mycket välkommet och skingrar den osäkerhet som gällt de senaste åren för svenska bolag som investerat i framför allt internationella fondstrukturer där holdingbolag i bl.a. Jersey är vanligt förekommande.

Har ni några frågor? Tveka inte att kontakta oss.

Dela detta med dina kontakter

Fler nyheter