Alexander Lindmark

Jag arbetar med rådgivning i frågor som avser svensk och internationell företags- och individbeskattning.

Jag har stor erfarenhet av skattefrågor relaterade till bl.a. företagsförvärv, omstruktureringar och incitamentsprogram. Vidare representerar jag regelbundet klienter i skatteprocesser och vid ansökningar om förhandsbesked.

Erfarenhet

2019 – Unum Tax (Partner 2019)
2012 – 2019 Setterwalls Advokatbyrå (advokat 2015-2019)
2012 Juristexamen, Uppsala Universitet
Fler erfarenheter

Publikationer

Artiklar

Skatterättsnämnden tolkar likvidationsbegreppet, Skattenytt nr 5, 2019

Medarbetare