Henrik Kjellgren

Jag arbetar med inkomstskatt med särskilt fokus på skatteprocess. Jag har tidigare företrätt såväl storföretag som privatpersoner i ärenden hos Skatteverket och i mål hos domstolar. Vidare har jag erfarenhet av skatterättsliga riskbedömningar, upprättande av deklarationsupplysningar och skattefrågor som uppkommer i ägarledda bolag.

Erfarenhet

2019 – Unum Tax (Partner 2019)
2016 – 2019 Skeppsbron Skatt (Practice area leader Litigation 2019)
2014 – 2016 Förvaltningsrätten i Stockholm
2014  Juristexamen, Göteborgs universitet
Fler erfarenheter

Medarbetare