Karl-Johan Nörklit

Jag arbetar huvudsakligen med rådgivning avseende svensk och internationell företags- och individbeskattning. Som tidigare ansvarig för skatteavdelningen på en större advokatbyrå är jag van att hantera skatterättsliga frågor som uppkommer i samband med företagsöverlåtelser (inklusive skatterättslig due dillegence), fusioner, omstruktureringar samt incitamentsprogram. Jag har även många års erfarenhet av att representera klienter i kommunikation med Skatteverket, skatteprocesser och förhandsbesked.

Erfarenhet

2019 – Unum Tax (Partner 2019)
2007 – 2019 Setterwalls Advokatbyrå (delägare och ansvarig för skattegruppen 2014-2019)
2005 – 2007  Cederquist
2004 – 2005 Länsrätten i Stockholms län
2003 Riksskatteverket
2003 Företagsbeskattning, Stockholms Universitet
2003 Juristexamen, Lunds Universitet
2002 Queen Mary, University of London

Rankingar

 • International Tax Review – Rankad som ”Highly Regarded” inom områdena General Corporate Tax och Tax Controversy
 • Chambers and Partners High Net Worth Guide – Rankad i Band 2
Fler erfarenheter

Publikationer

Litteratur 

 • Karnov lagkommentarer – Författare till lagkommentarer till ett antal skatteförfattningar

Artiklar

 • Kvalificerade personaloptioner – ett område med ständigt behov av klargöranden! Skattenytt 2024, nr 2.
 • Omvandling av fordran utgör en skattepliktig intäkt – har Skatterättsnämnden verkligen rätt? Skattenytt 2022, s. 180.
 • Högsta förvaltningsdomstolen fastställer förhandsbesked om kvalificerade personaloptioner – och regeringen föreslår att praxis kodifieras. Skattenytt 2021, s. 49.
 • Skatterättsnämnden tolkar likvidationsbegreppet, Skattenytt nr 5, 2019
 • Betalningssäkring – dags för en ny översyn?, Skattenytt nr 5, 2016
 • Fastställande av tjänsteställe när arbetsplatser växlar – En analys av rättsläget, medförfattare till rapport av Almega och Svenskt Näringsliv, maj 2015
 • Fastställande av tjänsteställe – oklar reglering och spretig praxis, Skattenytt nr 5, 2015
 • Sexmånadersreglen – något om problematiken vid arbete i flera länder (del2), Skattenytt nr 3, 2014
 • Sexmånadersregeln – något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1), Skattenytt nr 1-2, 2014
 • Ingen sekretess vid fördjupad samverkan, Svensk Skattetidning nr 9, 2013
 • Anståndsreglerna – dags för förändring?, Skattenytt nr 5, 2013
 • Skatteavtal går före intern rätt – i vart fall som huvudregel, Skattenytt nr 1-2, 2011
 • Prövningstillstånd i kammarrätt– ett hot mot rättssäkerheten?, Skattenytt nr 11, 2010
 • Treaty Override – nu även i Skatterättsnämnden, Skattenytt nr 3, 2010
 • Överlåtelse av framtida rätt till utdelning i 3:12-bolag, Skattenytt nr 5, 2009

Medarbetare