Lynda Ondrasek Olofsson

Jag arbetar främst med inkomstskatterättsliga frågor och bistår såväl företag som organisationer med skatterättslig rådgivning. Ett område som jag specialiserat mig särskilt inom är stiftelser och ideella föreningar där jag har lång erfarenhet av både civil- och skatterättsliga frågor. Därutöver har jag stor erfarenhet av skatteprocesser och förhandsbesked liksom att driva skattepolitiska frågor, särskilt inom rättssäkerhetsområdet. Jag håller regelbundet kurser och seminarier inom mina kompetensområden.

Erfarenhet

2019 – Unum Tax (Partner 2019)
2018 – 2019  Svenskt Näringsliv (Senior Legal Adviser)
2007 – 2017  Setterwalls Advokatbyrå (Partner 2014–2017)
2006 – 2007   Advokatfirman Cederquist
2005 – 2006 Kammarrätten i Stockholm
2003 – 2005 Länsrätten i Stockholms län
2003 Jur.kand vid Stockholms universitet
Fler erfarenheter

Publikationer

Litteratur

 • Skattehandboken (Wolters Kluwer) – Medförfattare tillsammans med Oskar Henkow, Peter Nilsson och David Kleist
 • Karnov lagkommentarer – Författare till lagkommentarer till ett flertal kapitel i inkomstskattelagen m.fl. skatteförfattningar

Artiklar

 • Orimliga konsekvenser till följd av de nya ränteavdragsreglerna för företag, Skattenytt nr 11, 2019
 • Det skatterättsliga företrädaransvaret – tillämpning i underinstanserna och reformbehov, Svensk Skattetidning nr 5, 2019
 • Stärk rättssäkerheten i skattelagstiftningen, Dagens Industri, mars 2019
 • Betalningssäkring – dags för en ny översyn?, Skattenytt nr 5, 2016
 • Fastställande av tjänsteställe när arbetsplatser växlar – En analys av rättsläget, Medförfattare till rapport av Almega och Svenskt Näringsliv, maj 2015
 • Fastställande av tjänsteställe – oklar reglering och spretig praxis, Skattenytt nr 5, 2015
 • Ingen sekretess vid fördjupad samverkan, Svensk Skattetidning nr 9, 2013
 • Anståndsreglerna – dags för förändring?, Skattenytt nr 5, 2013
 • Prövningstillstånd i kammarrätt – ett hot mot rättssäkerheten?, Skattenytt nr 11, 2010

Styrelseuppdrag

2018, Styrelseledamot (vice ordförande sedan 2019) i Institutet Skatter och Rättssäkerhet

2013, Styrelseledamot i Föreningen Stiftelser i Samverkan

Medarbetare