Hussein Abdali

Jag arbetar med inkomstskatt med fokus på företagsbeskattning och beskattning av ägare i fåmansföretag. Jag har stor erfarenhet av arbete inom strukturering, rådgivning i samband med företagstransaktioner och incitamentsprogram.

 

Erfarenhet

2019 – Unum Tax (Partner 2019)
2017 – 2019  Skeppsbron Skatt
2014 – 2017 Grant Thornton
2012 – 2014 Svenskt Näringsliv, Skatteavdelningen
2012    Juristexamen vid Uppsala universitet

Fler erfarenheter

Publikationer

Artiklar

  • Ägarskatterna, konkurrenskraften och välståndet, Svensk Skattetidning nr 8, 2018
  • Skatteförslag i budgetpropositionen: skattelättnader för personaloptioner, Skattenytt nr 1, 2017
  • Ta höjd för ändrade skatteregler, Fastighetssverige, 2016:1
  • Konkurrenskraften i Sveriges ägarbeskattning, Svenskt Näringsliv, 2016
  • Tightened tax rules likely to hit Swedish real estate sector, International Tax Review, 23 June 2015, Online Edition
  • Swedish interest deductibility: Unilateral actions proposed, International Tax Review, May 2015, Volume 26 Number 4
  • Konkurrenskraften i Sveriges skatteavtal, Skattenytt nr 11,
  • Lagändringar avseende moms, Skattenytt nr 4, 2014
  • Huvudsaklighets-eller delningsprincipen –en kartläggning av Skatteverkets vägledning och tillämpning, Skattenytt nr 14, 2013
  • Permanent establishment -Comments on the OECD discussion draft, Svensk Skattetidning nr 10, 2012

 

Styrelseuppdrag

2017, Kassör, Skatterättsliga klubben

Medarbetare