Erik Frösdal

Jag arbetar med rådgivning i frågor som avser svensk och internationell företags- och individbeskattning. Jag har stor erfarenhet av arbete inom strukturering, rådgivning i samband med företagstransaktioner samt deklarations- och skatteberäkningsarbete. Jag har varit projektledare i omfattande internationella expansioner för svenska företag och har drivit ärenden hos Skatteverket och i domstol för svenska och utländska klienter. Tidigare har jag även varit ansvarig för en svensk företagsbeskattningsgrupp samt varit svensk nationalreporter till en av IFA:s årliga kongresser.

Erfarenhet

2022 –Unum Tax (Partner 2022)
2013 – 2022Skeppsbron Skatt (Partner 2021 och Practice area leader svensk inkomstskatt 2019)
2013Juristexamen, Stockholms Universitet
2012Uppsatspraktik, Skeppsbron Skatt

Fler erfarenheter

Publikationer

Artiklar

• Beskattningen vid Lex ASEA och partiell fission, Svensk Skattetidning nr 4, 2013

Nationalrapporter IFA

• 2019 i London: Taxation of investment funds (and their shareholders)

Medarbetare